Aanmelden en/of lid worden

Vereniging Sarphatipark houdt zich bezig met de leefbaarheid in en om het park, en in het bijzonder met de bescherming van flora, fauna, monument en inrichting. Zij beheert deze website en stuurt 4x keer per jaar een nieuwsbrief aan haar leden en geïnteresseerden.

De vereniging heeft een vrijwilligersgroep en zij overlegt (zeswekelijks) met de gemeente Amsterdam over het onderhoud en beheer.

Stuur je email-adres en je naam naar ver.sarphatipark@gmail.com zodat wij je per mail kunnen informeren.

Je kunt ook betalend lid worden. Je ondersteunt dan de vereniging en de organisatie van opruimdagen en medebeheer door burgers.

Stort € 20 of minimaal €5 op NL20 ABNA 0402 0554 03 t.n.v. J.W. Brals/ Ver.Sarphatipark o.v.v. “nieuw lid”. Dan ben je lid en help je mee aan een mooi, schoon en veilig park.