Aanmelden en/of lid worden

Vereniging Sarphatipark houdt zich bezig met de leefbaarheid in en om het park, en in het bijzonder met de bescherming van flora, fauna, monument en inrichting. Zij beheert deze website en stuurt een nieuwsbrief aan haar leden en geïnteresseerden.

Wij willen graag een bloeiende vereniging zijn van een groot aantal bewoners en betalende leden. De koffie, thee en koek zijn altijd gratis, de vrijwilligers krijgen een hesje, de sprekers krijgen een presentje en soms kost iets een paar honderd euro … maar iemand moet dat natuurlijk betalen. Daarom vragen wij u om de Vereniging financieel te ondersteunen door een contributie over te maken. 

U bent betalend lid door een bijdrage van € 5 tot € 20 te storten op NL20 ABNA 0402 0554 03 t.n.v. J.W.Brals/ Ver. Sarphatipark. Vermeld daarbij: “contributie”. U kunt de betaling ook automatiseren dan bent u blijvend lid en ondersteunt u de vereniging. 

Meedenken
Als u mee wilt denken of een kwestie op de agenda wilt zetten dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden. 
voorzitter – Onno van der Vlerk – 06 55 30 75 87
secretaris – René Bakker – 06 46 51 43 24
penningmeester – Jan Willem Brals – 06 53 25 68 07
sociale media – Claartje Schellekens – 06 42 99 40 29
algemeen bestuurslid – Eric Veldhoff – 06 22 60 79 99
algemeen bestuurslid – Renée van der Grinten – (even geen tijd)

Bedankt voor uw aandacht en lidmaatschap,
Vereniging Sarphatipark
ver.sarphatipark@gmail.com
www.sarphatipark.amsterdam
www.facebook.com/sarphatipark.amsterdam

Lijstje van activiteiten 
Als u iets ziet dat u ter hand zou willen nemen dan bent u echt hééééél erg uitgenodigd om mee te doen. Of in de woorden van Samuel Sarphati: “In de menschelijke zamenleving waar alles doel en middel tevens is, moet het een het ander, de een den anderen helpen en dan is de algemeene welvaart, het geluk der Natie verzekerd.” (Lydia Hagoort; Samuel Sarphati, Van Portugese armenarts tot Amsterdamse ondernemer, pagina 224)

 • organiseren van vrijwilligerswerk en opruimdagen
 • onderhoud parkmeubilair, opzetten van donatie van bankjes
 • contact met groepen in het park (ouders, sporters, bootcampers, daklozen)
 • werkverschaffing aan ongedocumenteerde asielzoekers (G’Doustraat)
 • plaquette bij het monument van Samuel Sarphati
 • zes-wekelijks contact met gemeente
 • nieuw speelbos voor 6-12-jarigen
 • drainage van de paden en grasvelden
 • hondenveld en bankjes op het hondenveld
 • de kwestie honden- en mensenpoep
 • zes honderd bezoekers en één toilet
 • ecologisch onderhoud volgens het beheerplan
 • presentatie op de natuur- en milieudag in het park
 • het functioneren van het helofyten-filter
 • de herplantplicht voor bomen door de gemeente
 • handhaving van alles en nog wat
 • wishful-thinking project (fonds voor gewenste zaken)
 • anbi-status voor de Vereniging Sarphatipark 
 • de rol van het Sarphatipark in de 2e Wereld Oorlog
 • rondleidingen i.s.m. IVN en/of bomenridders
 • de website sarphatipark.amsterdam
 • de facebook-pagina
 • contacten met andere parkverenigingen
 •      en zo verder …