over de vereniging

Vereniging Sarphatipark houdt zich bezig met de leefbaarheid in en om het park, en in het bijzonder met de bescherming van flora, fauna, monument en inrichting.

Er wordt vrijwilligerswerk georganiseerd en je kunt je opgeven voor een nieuwsbrief. Daarin houden wij op de hoogte van wat er staat te gebeuren in het park en welke zaken er zoal spelen en/of in bespreking zijn met de gemeente, de dienst groenbeheer, het groengemaal, de handhaving, de ouders van de kinderen in de zandbak, het jongerenspeelbos, de fitness de hondenbezitters … etcetera

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Stuur een mailtje naar het secretariaat met de vraag of wij uw mailadres op de verzendlijst willen zetten. U krijgt dan een welkomst-mailtje van ons en 2 tot 5 keer per jaar de nieuwsbrief ––> ver.sarphatipark@gmail.com

Wij willen graag een bloeiende vereniging zijn van een groot aantal bewoners en betalende leden. De koffie, thee en koek zijn altijd gratis, de vrijwilligers krijgen een hesje, de sprekers krijgen een presentje en soms kost iets een paar honderd euro … maar iemand moet dat natuurlijk betalen. Daarom vragen wij u om de Vereniging financieel te ondersteunen door een contributie over te maken. 

BETALEND LID WORDEN – ook belangrijk

U kunt de Vereniging Sarphatipark financieel steunen met een bijdrage. Een bedrag van € 20 is wenselijk maar met € 5 bent u ook stemgerechtigd lid bij de jaarlijkse ledenvergadering.
We zijn bezig een Bankrekening te openen bij de Triodosbank … de procedure met de kamer van koophandel, de UBO-registratie en de indentificatie bij de bank nemen vooralsnog lange tijd in beslag. Tot dat moment gebruiken we de oude rekening van de vereniging bij de oude voorzitter en secretaris Jan Willem Brals:
bankrekening NL20 ABNA 0402 0554 03
t.n.v. J.W.Brals/ Ver. Sarphatipark.
Vermeld daarbij: contributie 2022.


MEEDENKEN

Als u mee wilt denken of een kwestie op de agenda wilt zetten dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden.
 
voorzitter – Onno van der Vlerk
secretaris – René Bakker
penningmeester – Edin Husagic en J.W.Brals
bestuurslid sociale media – Claartje Schellekens
bestuurslid vrijwilligers – Barbara Wessel
bestuurslid honden – Laura Klaming
bestuurslid algemeen – Eric Veldhoff


Bedankt voor uw aandacht en lidmaatschap,
Vereniging Sarphatipark


ver.sarphatipark@gmail.com
www.sarphatipark.amsterdam
www.facebook.com/sarphatipark.amsterdam

ACTIVITEITEN – ‘N LIJSTJE 
Om je een indruk te geven van de activiteiten van de Vereniging:

V R I J D A G M I D D A G G R O E P
onderhoudt elke vrijdag om de week het plantsoen om het monument van SamuelSarphati –––> opgeven via ver.sarphatipark@gmail.com

E E R S T E Z O N D A G V A N D E M A A N D
We houden de eerste zondag van de maand van 12:00–14:00 uur een opruimronde in het park. Op advies van Nicole de Rop (Groenbeheer) doen we diverse onderhoudsklussen. We verplaatsen struiken of verharden het Heimanspad met houtsnippers of … Het is vrij om daar een keer aan mee te doen of helemaal nooit … maar elke maand krijg je een zondag-oproep in je mail.

B E Z I G H E D E N V A N H E T B E S T U U R
• vrijwilligerswerk in het park aan oevers, nestkastjes, snoeien, het epifyten-filter
• het onderhoud van parkmeubilair en adoptie van bankjes
• de uitvoering van het beheerplan volgen
• contact met de dienst groenbeheer
• contact met gebruikers-groepen van het park
• de veiligheid voor honden in het losloopgebied
• drainage van de paden en grasvelden
• presentatie op de Natuur & Milieu-markt in het park
• handhaving tegen alles en nog wat
• wishful-thinking project (fonds voor gewenste zaken)
• achthonderd bezoekers en één toilet ?
• anbi-status voor de Vereniging Sarphatipark
• herdenkingsteken over het park in 2e Wereldoorlog
• rondleidingen IVN/bomenridders/Natuur&MilieuTeam
• website, facebook en instagram sarphatipark.amsterdam
• contacten met andere parkverenigingen
• column in Bulletin De Pijp
• het tegengaan van eendjes voeren en daarmee de ratten
• en z o v e r d e r . . .

Als u iets ziet waar u aan mee zou willen werken dan bent u echt hééééél erg uitgenodigd. Of in de woorden van Samuel Sarphati: “In de menschelijke zamenleving waar alles doel en middel tevens is, moet het een het ander, de een den anderen helpen en dan is de algemeene welvaart, het geluk der Natie verzekerd.” (Lydia Hagoort; Samuel Sarphati, Van Portugese armenarts tot Amsterdamse ondernemer, pagina 224)

vriendelijke groet
Vereniging Sarphatipark


ver.sarphatipark@gmail.com
www.sarphatipark.amsterdam
facebook.com/sarphatipark.amsterdam
instagram.com/sarphatipark.amsterdam