Aanmelden voor de nieuwsbrief en/of lid worden

Vereniging Sarphatipark houdt zich bezig met de leefbaarheid in en om het park, en in het bijzonder met de bescherming van flora, fauna, monument en inrichting. Er wordt vrijwilligerswerk georganiseerd en je kunt je opgeven voor de nieuwsbrief.

-––> aanmelden nieuwsbrief ––> stuur een mailtje naar het secretariaat ––> uw mailadres wordt dan op de verzendlijst gezet ––> ver.sarphatipark@gmail.com

Wij willen graag een bloeiende vereniging zijn van een groot aantal bewoners en betalende leden. De koffie, thee en koek zijn altijd gratis, de vrijwilligers krijgen een hesje, de sprekers krijgen een presentje en soms kost iets een paar honderd euro … maar iemand moet dat natuurlijk betalen. Daarom vragen wij u om de Vereniging financieel te ondersteunen door een contributie over te maken. 

––> betalend lid worden doet u door een bijdrage van € 5 tot € 20 te storten op NL20 ABNA 0402 0554 03 t.n.v. J.W.Brals/ Ver. Sarphatipark. Vermeld daarbij: “contributie”. U kunt de betaling ook automatiseren dan bent u blijvend lid en ondersteunt u de vereniging. 

Meedenken
Als u mee wilt denken of een kwestie op de agenda wilt zetten dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden. 
voorzitter – Onno van der Vlerk
secretaris – vacant
penningmeester – Edin Husagic en J.W.Brals
bestuurslid sociale media – Claartje Schellekens
bestuurslid vrijwilligers – Barbara Wessel
bestuurslid honden – Laura Klaming
bestuurslid algemeen – Eric Veldhoff
bestuurslid algemeen – René Bakker

Bedankt voor uw aandacht en lidmaatschap,
Vereniging Sarphatipark
ver.sarphatipark@gmail.com
www.sarphatipark.amsterdam
www.facebook.com/sarphatipark.amsterdam

Lijstje van activiteiten 
Als u iets ziet waar u aan mee zou willen werken dan bent u echt hééééél erg uitgenodigd. Of in de woorden van Samuel Sarphati te spreken: “In de menschelijke zamenleving waar alles doel en middel tevens is, moet het een het ander, de een den anderen helpen en dan is de algemeene welvaart, het geluk der Natie verzekerd.” (Lydia Hagoort; Samuel Sarphati, Van Portugese armenarts tot Amsterdamse ondernemer, pagina 224)

 • vrijwilligerswerk
 • pingpong competitie
 • onderhoud parkmeubilair, opzetten van donatie van bankjes
 • contact bezoekersgroepen (ouders, sporters, bootcampers, daklozen, etc)
 • werkverschaffing ongedocumenteerde asielzoekers (G’Doustraat)
 • zes-wekelijks contact met gemeente
 • speelbos voor 6-12-jarigen
 • drainage van de paden en grasvelden
 • hondenveld en bankjes op het hondenveld
 • de kwestie honden- en mensenpoep
 • zes honderd bezoekers en één toilet
 • ecologisch onderhoud volgens het beheerplan
 • presentatie op de natuur- en milieudag in het park
 • het helofyten-filter bij het Liefdesbruggetje
 • de herplantplicht voor bomen door de gemeente
 • handhaving van alles en nog wat
 • wishful-thinking project (fonds voor gewenste zaken)
 • anbi-status voor de Vereniging Sarphatipark 
 • de rol van het Sarphatipark in de 2e Wereld Oorlog
 • rondleidingen i.s.m. IVN en/of bomenridders
 • de website sarphatipark.amsterdam
 • de facebook-pagina
 • contacten met andere parkverenigingen
 •      en zo verder …